Leasing pracowniczy

Oferujemy leasing pracowniczy, rekrutujemy obywateli z Polski i Ukrainy, w branżach:

 • Produkcyjna: magazynierzy, operatorzy
 • Transportowa: kierowcy
 • Logistyczna: spedytorzy

Leasing pracowniczy to przede wszystkim możliwość dynamicznego reagowania na zmieniające się potrzeby kadrowe. W branżach cechujących się sezonowością pracy takie rozwiązanie pozwala na szybkie pozyskanie pracowników tymczasowych w okresie wzmożonej produkcji oraz płynną redukcję zatrudnienia w okresie spadkowym, niwelując tym samym koszty i ryzyko zatrudnienia oraz zwolnień pracowników etatowych.

 • Pracownicy są zmotywowani i gotowi do podjęcia pracy, posiadają pozwolenia na legalny pobyt i pracę
 • Pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie oraz przeszli wstępne szkolenie BHP
 • Załatwiamy wszelkie formalności prawne związane z pobytem i zatrudnieniem pracownika
 • Możliwość elastycznego dopasowania zatrudnienia do zmieniających się potrzeb
 • Redukcja kosztów obsługi kadrowo-płacowej oraz administracyjnej
 • Prosty proces planowania kosztów zatrudnienia i rozliczeń
 • Zabezpieczenie ryzyka prawnego związanego z zatrudnieniem i legalizacją pracy
 • Zakwalifikowanie kosztów zatrudnienia pracowników tymczasowych jako usług zewnętrznych, a nie kadrowych
 • Możliwość zatrudnienia pracowników na umowach krótko i długoterminowych

Dajemy możliwość rozwiązania umowy bez podawania przyczyny. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

Gwarantujemy wymianę pracownika, jeśli ten nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. W przypadku obcokrajowca przyznajemy koordynatora mówiącego w języku ukraińskim, który wprowadza pracownika w początkowym okresie pracy. Udzielamy wsparcie opiekuna przez cały okres współpracy.

Rekrutacja pracowników to proces wymagający szczegółowej weryfikacji umiejętności kandydatów. Wykorzystujemy testy psychometryczne i językowe, żeby upewnić się, że kandydat spełni wszystkie wymagania.

Formularz kontaktowy