Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Usługa legalizacji pracy to skuteczne i kompleksowe rozwiązanie dla firm samodzielnie zatrudniających cudzoziemców.

Polskie prawo zobowiązuje cudzoziemców do uzyskania odpowiednich praw do pobytu na terytorium Polski oraz zezwolenia na pracę w celu podjęcia legalnego zatrudnienia. Proces legalizacji zatrudnienia wymaga od pracodawcy dopełnienia szeregu formalności, wypełnienia dokumentów i złożenia ich we właściwych urzędach. Wiemy jak złożona i czasochłonna jest ta procedura, dlatego wspieramy w tym procesie przedsiębiorców.

Co oferujemy?

 • Weryfikację dokumentów, wskazanie możliwości zatrudnienia oraz uzyskanie wymaganych zezwoleń i oświadczeń
 • Analizę sytuacji i pomoc w doborze odpowiedniej ścieżki legislacyjnej
 • Wsparcie w realizacji procesu legalizacji
 • Pomożemy w wyborze właściwej formy zatrudnienia pracowników i w załatwieniu potrzebnych dokumentów, takich jak:
  – Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
  – Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
  – Zezwolenie na pobyt czasowy i stały
  – Karta pobytu
  – Zezwolenie na pracę

Formularz kontaktowy